top of page
כנסיות
light-g3307f2ae2_1920.jpg
לאיזה כיוון פונה הכנסייה שלך?

על כן, נטל את כל שריונו של אלוהים, למען תוכל לעמוד ביום הרע, ולאחר שעשית הכל, לעמוד איתן. עמוד אפוא, לאחר שחגורת את חגורת האמת, ולבשת את חושן הצדק, וכנעליים לרגליך, לבש את הנכונות שנתנה בשורת השלום.

 

האפסיים ו' 13-15

bible-g8b4d7b3de_1920.jpg

דוקטרינה

מה מלמד המקרא על אישיות וזהות מינית? כיצד הכנסייה אוהבת ותומכת באלה שנאבקים בתחושת הזהות שלהם, תוך שהם נשארים נאמנים לכתבי הקודש?

קרא עוד...

church-1081718_1920.jpg

הקהילה

מה קורה בספסלים ובבתים של אלה בכנסיות שלנו? כיצד יכולה הנהגת הכנסייה לשרת אנשים ומשפחות המתמודדות עם אידיאולוגיה מגדרית?

קרא עוד...

musical-2710981_1920.jpg

ילדים ונוער

כיצד אנו חונכים, מחנכים ומגנים על הצעירים שלנו, ומכינים אותם לעמוד איתן באמונתם ולהיות מוכנים לתת מענה לתרבות המתנגדת לחוכמה ולטוב?

קרא עוד...

bottom of page