top of page

ילדים עד גיל 12 מלמדים שלגופם אין שום קשר ל"זהות המגדרית" שלהם ושבנים עשויים להיות באמת בנות ובנות עשויות להיות בעצם בנים. הורים המחזיקים בדעות מדויקות מבחינה ביולוגית על מין ומגדר, ולכן מסרבים להיכנע למדיקליזציה של גופם הבריא של ילדיהם, מתערערים ומוכפשים כ"שונאים, רעילים, מתעללים וטרנספוביים". השדיים הבריאים של נערות מתבגרות והפין והאשכים הבריאים של גברים צעירים מוסרים בהליכים ניסיוניים הפוגעים באופן בלתי הפיך במיניות ובפוריות שלהן. מטפלים ורופאים מגדריים משקרים להורים ולילדים, וטוענים כי חוסמי גיל ההתבגרות והורמונים חוצי המין הם הפיכים לחלוטין ואינם גורמים נזק לגוף ולמוח צעירים.

ילדים עוברים  הוא פרי חקירה עמוקה, רחבה ומעוררת אימה על העולם המעוות של טרנסג'נדריזם בילדות. ברואר וקפלר יישמו את כישורי החשיבה האנליטית והביקורתית שלהם כדי לחשוף את החיה של אידיאולוגיה זו, והפיקו את הספר היסודי ופורץ הדרך הזה.

מעבירים את ילדינו

9.95$מחיר
  • If receiving a package from "Advocates Protecting Children" might cause you trouble with family members, please select the "Emily Harris" Return Address Label Option, and we'll make sure our organization name does not appear on your packaging.

bottom of page